04 June, 2007

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਈ ਨੁਕਤੇ

1. ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਥੋ-ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
2. ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ-ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤਿਆਂ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
3. ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕਿਥੋਂ ਆੲੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
4. ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ-ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
5. ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਹੁਨਰ-ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਗਦਾਰ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀੲੇ। ਬੱਸ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇਕ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
6. ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੋਸਤ ਰੱਖੋ-ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
7. ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲੋ-ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਣੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੇਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟਾਲਣ ਨਾਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀ. ਵੀ. ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
8. ਟੀ. ਵੀ. ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ-ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀ. ਵੀ. ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਟੀ. ਵੀ. ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
9. ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ-ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
10. ਰੌਲਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ-92 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ’ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ।
11. ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕਿਤਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋ।
12. ਹੌਬੀ ਚੁਣੋ-ਲੰਬੀ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਵੇਂ ਹਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਹਿਤ ਸਾਂਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਦੋਸਤੀ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ।
13. ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਬਣੋ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
14. ਵਧੇਰੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋ-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤਣਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
15. ਪੈਸੇ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਬੰਦ ਕਰੋ-ਇਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 20 ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ, ਗੁੱਸੇ, ਤਣਾਅ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
16. ਇਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। ਫਰਿੱਜ ਵਿਚ ਪੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਖੁਸ਼ ਪਾੲੇ ਗੲੇ।
17. ਲਚਕਦਾਰ ਬਣੋ-ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਖੁਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਖੁਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਓ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ ਦਿਖਾਈ।
18. ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ-ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪਾੲੇ ਗੲੇ।
19. ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਵੋਂ-ਹਰ ਰਾਤ ਘੱਟ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਸੌਣਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਸਤਰੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਉ।
(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ)

No comments: