14 April, 2007

ਗੂਗਲ ਸਮਰ ਆਫ਼ ਕੋਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ...

ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਸਮਰ ਆਫ ਕੋਡ 2007 ਦਾ ਟਾਇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ,
ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇਟ ਵੇਖੀ। ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ਼ ਨੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ
ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਖਿਆਲ
ਰੱਖਿਓ:
http://code.google.com/soc/
ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ (ideas) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ
ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਾਇਟਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ:
http://wiki.mozilla.org/Community:SummerOfCode07 (MOzilla, Java based)
http://wiki.openmoko.org/wiki/Summer_of_code (New and Fast growing Plam OS
software, 1 of my friend help can you for "How to INPUT Indian language")
http://live.gnome.org/SummerOfCode2007/Ideas (Gnome - Desktop for Linux)
http://techbase.kde.org/Projects/Summer_of_Code/2007/Ideas (KDE - Desktop for
Linux)
http://fedoraproject.org/wiki/FedoraBounties (Fedora)
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Summer_of_Code_2007 ( Java C/C++
based BIG project)

ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ,
ਖਾਸ Language: C/C++, java, python (ਬਾਕੀ ਆਪ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ)
ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Indian Language (internationalization) and
Software Developer ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ
ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵੇਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨਿਆਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੇਗੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ:
* ਤਜਰਬਾ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ (ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੌਕੇ)
* ਤਜਰਬਾ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਾ (ਹਰੇਕ ਆਈ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਾਗ, ਪਰ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਾਟ ਖਟਕਦੀ ਹੈ)
* ਤਜਰਬਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗਭਗ ਸਭ
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ (ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੀਡਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੀ
ਚੰਗੀ ਹੈ)
* ਗੂੜਾ ਤਜਰਬਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ
ਕੰਮ ਸਭ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
*ਆਨੰਦ, ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
* ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਪੈਸਾ (ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਪਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਂਗ ਨਕਦੀ
ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ)।

ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ/ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ
ਮੱਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ:
IRC: #punjabi
www.satluj.org

ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ
ਆਲਮ

No comments: