04 August, 2007

KDE4 ਬੀਟਾ1 (Beta1) - ਭਲਕ ਦੀ ਝਲਕ

KDE4 ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ
ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਐਲਫ਼ਾ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਬੀਟਾ 1 ਵੀ ਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਸੇ ਇੰਸਟਾਲ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ KDE4 ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,
ਅਸਲ ਵਿੱਚ KDE ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਸੂਸੇ
ਵਾਲੇ ਹੀ KDE ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਖੈਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਸੂਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ
ਬਾਅਦ ਹੁਣ KDE4 ਪੈਕੇਜ ਇੰਸਟਾਲ ਅੱਜ ਕਰ ਲਏ। ਵਕਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ,
ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉਂਝ ਤਾਂ KDE3.5 ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ
ਕੁਝ ਕਾਰਜ KDE4 ਦੇ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ
ਚਲਾਉਦੇ ਹੋ ਤਾਂ KDE4 ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਮੇਲ, ਕੇਟ,
ਕੇਬਬੇਲ, ਓਲੁਕਾਰ, ਕੋਨਕਿਊਰੋਰ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ
ਫਾਇਲ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾਲਫਿਨ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸਨ।
ਕੇਮੇਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੀ ਵਿਊ ਵਿੱਚ
ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਂ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ
ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਮੇਲ-ਫੋਲਡਰਾਂ ਨੇ 24 MB ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ


ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਹਟਾਏ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਕੀਤਾ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਮੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ
ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਸੂਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾਦਾ
ਮੰਨ ਕੇ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ KDE4 ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ)।

ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ਼ ਸਧਾਰਨ (ਸੈਂਪਲ) ਜੇਹਾ ਥੀਮ ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ (ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਉ ਦਿੱਖ ਦੇ) ਆਈਕਾਨ ਹਨ।
ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਛੂਹਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ਼ ਰੈਡਰਿੰਗ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬੀ (ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਫੋਂਟਾਂ
ਦੀ ਦਿੱਖ) ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੋਨਕਿਊਰੋਰ (KDE4) ਵਿੱਚ ਬੀਲਾਗ ਹੀ ਵੇਖ ਲਵੋ।


ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਕਰਸਰ ਦੀ ਹਿੱਲਜੁੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਦਰੁਸਤ
ਹੈ, ਭਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। KDE3 ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ ਕਿ
ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਫੇਰ ਡਾਲਫਿਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇ ਟੂਲਬਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਇਹ KDE3
ਲਈ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ KDE4 ਲਈ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਸਣ ਵਾਲੀ
ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਤਸਵੀਰਾਂ/ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ
ਝਲਕ, ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਝਲਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਆਕਸੀਜਨ (ਥੀਮ) ਨੇ ਸਾਰੇ KDE4 ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


ਆਖਰੀ ਵਰਤਿਆ ਕਾਰਜ ਸੀ ਓਕੁਲਰ (ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਟੋ,
PDF ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਇੱਕਲਾ ਕਾਰਜ)।
ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ
ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਛੂਹ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ,
(ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਕਾਰ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਝਲਕ ਇਸ ਦੀ ਵੀਂ।

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਅਕਸਰ ਕਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਟ, ਕੋਪੀਟੀ, ਸੋ
ਵਰਤਣ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਵਰਤਣਯੋਗ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ)।
ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੈਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਊ-ਟੀ (QT)
ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ KDE4 ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਪਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੇਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਰੀਲਿਜ਼ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ KDE4 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ
ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਡਾਲਫਿਨ ਦੇ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਡਾਈਲਾਗ 'ਚ ਝਲਕ

ਹੋਰ KDE4 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ:
ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਡੀਈ ਦੀ ਸਾਇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
http://kde.org/announcements/announce-4.0-beta1.php

ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ openSUSE ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ:
http://en.opensuse.org/KDE4


ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਸਾਲਡ
ਅਤੇ ਮਾਰਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ
ਵੀ KDE4 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਜ਼ੀਅਮ ਖਾਸ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਸਹੀਂ

3 comments:

Unknown said...

Alam Shaib,

Shukria tohada jo tusi time kad ke sanu KDE4 bare jankari diti.

I hate gnome!!!! and wasn't very fond of KDE either. But KDE4 is getting me curious. I might have keep my an eye on its progress.

Once again shukria for sharing your thoughts.

Pav Grewal

ਅ. ਸ. ਆਲਮ (A S Alam) said...

gnome is one of those things, which push me to openSUSE, if you want to try Live CD is push for Beta 1. Also

http://home.kde.org/~binner/kde-four-live/
it is based on OpenSUSE

ਅ. ਸ. ਆਲਮ (A S Alam) said...

Also, openSUSE is pushing KDE4 in 10.3 Beta (released).
so you can try to check that