13 August, 2007

ਥੰਮ੍ਹ - ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਅ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਝਲਕ

ਅਜੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਗ ਫਾਇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੱਗ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕਰੀਨ
ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 'ਜੱਜਾ' ਅੱਖਰ ਅੱਧਾ ਹੀ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਅੱਖਰ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਜ਼ਰ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਸੂਸੇ/ਨੋਵਲ ਦੀ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ
ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ,ਗੁਜਰਾਤੀ,ਮਰਾਠੀ,ਬੰਗਾਲੀ, ਤਾਮਿਲ
ਹੀ ਹਨ।)
ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਦੇ ਤੱਕ ਉਸ ਬੱਗ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਆਲਟੀ ਇੰਜੀਨਅਰ ਦੇ ਤੌਰ
ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ਼ ਬੱਗ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ
ਆਖਰੀ ਮੇਲ 8 ਵਜੇ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਚਾਅ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ 'ਚ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ
ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ
ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਸੂਸੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ।

ਅਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਦੇ ਅਤੇ ਵਧਾਉਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ,
ਅਤੇ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਅਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਘਰ, ਕੰਪਨੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ "ਥੰਮ੍ਹ"।

No comments: