13 August, 2007

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਹੰਭਲਾ

ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ
ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ
'ਚ ਹੀ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਲਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਂ ਤਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾਉਦੇ ਹਨ,
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਦੇ ਹਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ
ਸੂਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਬਤੂੰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਪਨ ਸੂਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ
ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਨਕਸ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇ 5 ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਨਕਸ ਵਰਤਣ
ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਹਨ।
ਖੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ
ਫੇਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿੰਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਤਾਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ।
ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ, ਅਨੁਵਾਦ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ
ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਰੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ:
ਸ਼ੀਟ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ

ਵਿਕਿ ਸਫ਼ਾ ਨਵਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਰੋਜੈਕਟ

ਸਤਲੁਜ ਵੈੱਬ ਸਾਇਟ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕ ਰੱਖੇ ਹਨ ਨਵੇਂ।

ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਇਦ ਪਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੌਣਕਾਂ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਅਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਸ਼ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆ ਬੱਧੀ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ
ਕਰਨ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ।

No comments: