23 December, 2008

ਲੀਨਕਸ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਸੀਡੀ ਰੀਲਿਜ਼ ਕਰਨ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਈਵ ਓਪਰੇਟਿੰਗ
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਲੀਨਕਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਜੋ ਕਿ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ!

ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਡੋਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਸੀਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਨੋਮ ਅਤੇ ਕੇਡੀਈ ਦੋਵੇਂ ਵਰਜਨ ਤਿਆਰ ਹਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ KDE ਡਾਊਨਲੋਡ

ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਗਨੋਮ ਡਾਊਨਲੋਡ


ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ

ਕੇਡੀਈ ਲਾਈਵ ਸੀਡੀ ਸੂਚਨਾ
ਗਨੋਮ ਲਾਈਵ ਸੀਡੀ ਸੂਚਨਾ

ਵੇਖੋ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੰਮ੍ਹਾ ਜੇਹਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਦੇਣ ਲਈ

No comments: