18 December, 2008

ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਰੋਜੈਕਟ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ

ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੇਵਲ

ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੈ ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ:

ਗੂਗਲ

ਫੇਸਬੁੱਕ

ਵਲਡ-ਪਰੈੱਸ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰੋਜੈੱਕਟ ਵਿੱਚ

ਕਈ ਭਾਗ ਸਨ, ਬਲੌਗਰ, ਜੀਮੇਲ, ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਆਦਿ, ਇਸਕਰਕੇ

ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ

ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ (ਭਾਵੇ ਕਿ search ਨੂੰ Khoj ਲਿਖਣਾ ਆਦਿ), ਉੱਥੇ

ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਹ ਹੀ

ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖ਼ੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ

ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ

ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ

ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ! ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ

ਸੌਖ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ...


ਫੇਸਬੁੱਕ: ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,

ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਵਾਦ ਤਾਂ ਕਯਾ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ

ਢੰਗ ਕਿ ਜੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ-ਕਲਿੱਕ

ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ,

ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇੰਟਰਫੇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,

ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ USB ਮਾਡਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ

ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ!


ਵਲਡ-ਪਰੈੱਸ: ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਗੂਗਲ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਪਿਆ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕਲਾ-ਇੱਕਲਾ

ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹ

ਸਭ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੂਗਲ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ

ਸੀ, ਪਰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ...

No comments: