13 December, 2008

ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੌਲੀ ਕਿਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ
ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼
ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਕੋਰ-ਟੂ-ਡੀਇਓ 2.0Ghz ਅਤੇ 3 ਜੀਬੀ ਰੈਮ
ਹੈ, ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਇੰਚ ਸਕਰੀਨ ਨਾਲ
ਲੈਪਟਾਪ ਚੰਗਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ
ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਹੌਲੀ ਜਾਪਿਆ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਸੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ
ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਇਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼
ਐਕਸ-ਪੀ ਵਿੱਚ ਗਰਾਫਿਕਸ ਫੀਚਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ,
ਇੰਡੈਕਸ ਸਰਵਿਸ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਡਿਸਕ
ਡੀ-ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਵੀਐਮਵੇਅਰ
ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ
ਟੱਕਰਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ
ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਸੀ, ਉਸ
ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਮੇਰਾ 1.8Ghz 2ਜੀਬੀ ਰੈਮ
ਵਿਸਟਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ
ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਅਲੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸੀ, ਓਰੀਜਨਲ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਪਡੇਟ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਐਂਟੀਵਾਈਰਸ ਹੀ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ,
ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਤੁੱਕਾ ਰਹੇਗਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ
ਸਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲੱਭ ਸਕਾਂ, ਪਰ
ਅਸਲੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ
ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
ਸਭ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ
ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੈੱਟ-ਸੰਸਾਰ
ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ
ਜਾ ਸਕੇ...

No comments: