28 April, 2009

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ੩.੫ ਬੀਟਾ ੪ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ...

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ੩.੫ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬੀਟਾ ਵਰਜਨ
ਰੀਲਿਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Windows Download

Mac Download

Linux Download

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ:

ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ,
ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ ਲਗਭਗ ਰੀਲਿਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਰੀਲਿਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ
ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਤਰਣ ਲਈ
ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਣਾ।

ਰੀਲਿਜ਼ ਨੋਟਿਸ
ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੇ ਬੱਗ

ਟੱਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ੯੦% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ,
ਖ਼ੈਰ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ੫ ਵਰ੍ਹਿਆ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ
ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ
ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ...

1 comment:

Deep Jagdeep Singh said...

ਵੀਰ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।