24 April, 2009

ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ...

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਅੱਜ ਭਾਵੇ ਜਾਪੇ, ਪਰ
ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ
ਜੰਗ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ
ਹੀ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜੰਗ - ਜੰਗ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ
ਵਜੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ
ਜੰਗ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੁਧ ਹਾਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਅੰਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਝੱਲਣਾ
ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ
ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੱਗੇ
ਆਤਮ-ਸਮਰਪਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਂਤਰ
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ
ਨੂੰ ਢਹਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਜੋ ਖੁਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ
ਹੱਥ ਮਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਦੇਨ ਲਈ ਟੱਕਰਾਂ
ਮਾਰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ)। ਮੁਸ਼ਰਫ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ
ਹੁਣ ਅਫਗਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ।
ਖ਼ੈਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰ
ਜਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰ
ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੁਣ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਬਸ ਨੇ ਅਤੇ
ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ
ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ
ਗੁਆਂਢੀ 'ਚੰਦਰਾ' ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਜੰਗ ਹੀ
ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਤਹਿ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ
ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ
ਜੋ ਕਹਿਰ ਢਾਹੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ
ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਵਰੋਲਾ ਫੇਰ
ਵਹਿਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਅਵੇਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ...

No comments: