09 March, 2007

ਓਰਕੁਟ 'ਚ ਦਾਖਲਾ

ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਓਰਕੁਟ 'ਚ, ਕਦੇ ਚੰਗੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। (ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: ਇਹ
ਵੀ ਗੁਗਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੇਖ
'ਚ ਦੇਵਾਂਗਾ।)

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ,
ਬੱਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਗਾ ਵੇਲਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ
ਆ ਮੇਲ਼ੇ।

ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ
ਕਮਿਊਨਟੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
"ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤ" ਚੰਗਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸੀ ਜੇਹਾ ਕੰਮ ਹੀ
ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

No comments: