18 April, 2006

ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜਾਪਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁਣ...

ਪਤਾ ਨੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ,
ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ 'ਚ,
ਗੁੰਮ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ 'ਚ
ਰੁਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਵਾਂ 'ਚ

ਕਿਵੇਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏਹ,
ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੁਨਿਆਂ ਭਰ 'ਚ, ਹਰ ਪਾਸੇ
ਬਹਾਰ ਹੀ ਬਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਨੀਂ,

ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਚਾਨਕ?
ਏਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਓ ਹੋ ਗਿਆ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

No comments: