06 September, 2010

ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ–ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ....

ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਈ ਲੇਖ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ

ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ (ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਕਹਿ ਲਵੋ) ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ

(ਤੇ ਭਵਿੱਖ) ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

੧) ਫੋਂਟ

੨) ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਹਿਯੋਗ (ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼/ਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ)

ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ,

੩) ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੰਪੁੱਟ ਢੰਗ (Input Method)

ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ, ਸੁਨੇਹਾ ਪੜ੍ਹ

ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫੋਂਟ: ਫੋਂਟ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫੋਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਕੋਡ (0A15 ਆਦਿ) ਨੂੰ

ਵੇਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਲਾਂ/ਗਲਿਫ਼ ਹਨ।

U+0A15 (ਯੂਨੀਕੋਡ) –> ਕ (ਫੋਂਟ) - ਕੱਕਾ

U+0A3F (ਯੂਨੀਕੋਡ –> ਿ (ਫੋਂਟ) - ਸਿਹਾਰੀ

ਰੈਡਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ: ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਨਾਲੀ ਹੈ।

U+0A15 + U+0A4D + U+0A30
ਕ + ੍ + ਰ = ਕ੍ਰ (ਠੀਕ)
ਕ + ੍ + ਰ = ‌ਕ੍‍ਰ (ਠੀਕ)

U+0A15 + U+0A3F + U+0A30
ਕ + ਿ + ਰ = ਕਿਰ (ਠੀਕ)
ਕ + ਿ + ਰ = ਕ‍ਿਰ (ਗਲਤ)

Unicode_RenderingSystem

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ

ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਖਰਾਂ/ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੈਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,

ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ (◌)(Dotted Circle) ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ

ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਕਮੀਂ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ‘ਚ:

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ iphone 4 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਫੋਂਟ (੧) ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ (੨) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ

ਨੋਕੀਆ ਦਾ ਸਿੰਬੀਅਨ (Symbian) ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜਨ ੩ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,

ਐਡਰਾਇਡ (Andriod) ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

iPhone – ਫੋਂਟ ਹਨ, ਸਿਸਟਮ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਇੰਪੁੱਟ ਨਹੀਂ (X)

Nokia – Symbian 2.x– ਫੋਂਟ ਨਹੀਂ(X), ਸਿਸਟਮ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ (X), ਇੰਪੁੱਟ (X)

ਨੋਕੀਆ - Symbian 3.0 – ਫੋਂਟ ਨਹੀਂ(X), ਸਿਸਟਮ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਇੰਪੁੱਟ (X)

Andriod – 2.2 ਤੱਕ - ਫੋਂਟ ਨਹੀਂ(X), ਸਿਸਟਮ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ (X), ਇੰਪੁੱਟ (X)

No comments: