17 May, 2006

ਚੱਕੀ ਝੋਵੇ ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਕੋਈ (ਓਪਨ ਸੋਰਸ)

ਮੁਕਤ ਸਰੋਤ - ਕੇਹੜੀ ਚੱਕੀ ਝੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਹੜਾ ਖਾਵੇ

ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਕਤ ਸਰੋਤ
(ਓਪਨ ਸੋਰਸ) ਵੱਲ, ਜ਼ਰਾ ਝਲਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ।

ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਸ
ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਡ ਲਿਖੇ ਕੋਈ,
ਗਲਤੀਆਂ (ਬੱਗ) ਕੋਈ ਹਟਾਏ, ਸੋਧ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਚਿੱਤਰ
ਕੋਈ ਬਣਾਏ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਡ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਕੇ
ਬਾਈਨਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਗੋ ਲਗਾਏ
ਅਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੇਚੋ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ।
ਹੈ ਨਾ ਮੌਜ, ਨਾ ਹਿੰਗ ਲਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆਵੇ।

ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ
ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ
ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣ
ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ।
ਵਾਹ ਕੇਡੀ ਮੌਜ ਹੈ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਲਈ,
ਪਰ ਓਪਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਮਟਰੋਲਾ
http://opensource.motorola.com/
ਡੈੱਲ
http://linux.dell.com/
ਗੁਗਲ
http://code.google.com/
ਨੋਕੀਆ
http://opensource.nokia.com/
ਓਰੇਕਲ
http://www.oracle.com/technology/community/opensource_projects.html
ਆਈ ਬੀ ਐਮ
http://www-128.ibm.com/developerworks/opensource/
ਐਚ ਪੀ
http://opensource.hp.com/
ਐਸ ਜੀ ਆਈ
http://oss.sgi.com/
ਸਨ
http://www.sunsource.net/
ਓਪੇਰਾ
http://www.Opera.com/

No comments: